ACTUALIDADE...

AVISO IMPORTANTE (actualizado o 29 de marzo de 2020)

Estimadas/os nais/pais/tirores
Desexamos dende o claustro de profesorado, o persoal do centro e o equipo directivo que vos atopedes ben neste momento de distanciamento que, esperemos, sexa o máis breve posible.

Como recordades, ao inicio deste período excepcional vos enviamos unha notificación coa información necesaria para que as/os vosas/os fillas/os puideran seguir cursando os módulos dos seus ciclos. Durante estas dúas semanas o traballo púidose facer, na maioría dos casos, a través das diversas canles de comunicación ofrecidas polo centro para poder impartir a materia. Estamos, polo tanto, satisfeitos pola resposta xeral do alumnado.

Os próximos 15 días, e debido á prolongación da situación de distanciamento, seguiremos en modalidade a distancia, incluída a atención telefónica a través de Secretaría. Seguimos coa tarefa de adaptación de material e metodoloxía pero contamos co entusiasmo que mostra o noso alumnado para continuar a corrixir as cousas que non foron de todo ben durante estas semanas iniciais.

Queremos aproveitar este saúdo para recordar que non imos a deixar a ninguén de lado no uso desta nova metodoloxía e queremos insistir en que vos poñades directamente en contacto con nós a través do número de Secretaría ou a través dos distintos correos electrónicos da titora ou do titor, se a súa/seu filla/o atopa dificultades para seguir as clases a distancia. Isto facilitaranos poder dar solución ás diversas realidades.

Iniciamos 15 días máis de distanciamento o NON queremos que ninguén quede de lado. Todas/os sodes moi importantes.

O Equipo Directivo.

INFORMACIÓN DE INTERESE SOBREO O COVID-19 E COMO AFECTA AO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO

O Instituto de Seguridad e Saúde Laboral de Galicia publicou, o día 23/04/20, unha guía preventiva ante o Covid-19 nos centro educativos.

Ir a noticia

A consellería comunicou, o día 17/04/20, unha medidas provisionais sobre o desenvolvemento da 3º avaliación nos centro educativos.

Ligazón da noticia

Comunicación dende a páxina da Consellería de educación, universidade e formación profesional de Galicia dos acordos establecidos o día 25 de marzo 2020 entre o Ministerio de Educación e as Autonomías en relación aos cambios de datas do calendario escolar.
Ira á noticia

CURSO 2019-20

FPB – CM – CS – PROXECTOS
Seguimos con toda a nosa oferta educativa e con moitas máis novidades pedagóxicas que levamos xa 40 anos mellorando e adaptando ao mercado de Vigo e a súa contorna. No vindeiro curso continuaremos os nosos traballos nos PROGRAMAS EUROPEOS, participaremos en certames e iniciaremos un novo Ciclo de grao superior: o de DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

DANIEL CASTELAO

Centro de Formación Profesional en Vigo
43 anos formando profesionais...

ACTUALIDADE DANIEL CASTELAO

AS NOSAS ÁREAS DE DESENVOLVEMENTO