PLAN DE CONTINXENCIA

Plan de continxencia ante o peche de aulas ou centros educativos

A resolución do 2 de novembro emitida polos diversos órganos da Consellería de educación de Galicia trata de preparar aos centros e familias ante un posible peche de aulas ou centro no contexto da Covid-19.

A información exposta nesta páxina é, polo tanto, informativa do desenvolvemento da actividade académica dentro de ese contexto pero non aplicable ata unha orde directa da Consellería de Educación. Só sería vixente se, debido a un empeoramento da situación sanitaria no noso centro, cidade ou comunidade, os órganos da Consellería de Educación nolo ordenan.

Resolución Plan de continxencia

Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación profesional pola que se aproba o plan de continxencia anteo  peche de aulas e/ou centros educativos no contexto da Covid-19.

Descargar arquivo…

Elaboración horario espellos

Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación profesional que ditan as instrucións para elaboración dos horarios espellos que teñen como fin o de seguir a actividade lectiva nun escenario de confinamento domiciliario.

Descargar o arquivo…

Horarios espellos

Selecciona o teu curso para acceder ao teu horario espello

FPB1 Electricidade e eléctrónica (accede ao horario espello)

FPB2 Electricidade e eléctrónica (accede ao horario espello)

FPB1 Electricidade e eléctrónica (accede ao horario espello)

FPB2 Electricidade e eléctrónica (accede ao horario espello)

CM1 Instalacións Eléctricas e Automáticas (accede ao horario espello)

CM1 Instalacións Eléctricas e Automáticas (accede ao horario espello)

CM1 Xestión Administrativa (accede ao horario espello)

CM2 Xestión Administrativa (accede ao horario espello)

CS1 Administración e Finanzas (accede ao horario espello)

CS2 Administración e Finanzas (accede ao horario espello)

CS1 Administración de Sistemas Informáticos en Rede (accede ao horario espello)

CS2 Administración de Sistemas Informáticos en Rede (accede ao horario espello)

CS1 Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (accede ao horario espello)

CS1 Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (accede ao horario espello)