Acordos do 25 de marzo de 2020 entre o Ministerio de Educación e as Comunidades Autónomas de aplicación en Galicia

Na páxina da Conselleiría de educación de Galicia se reflictan os acordos tomados este 25 de marzo de 2020 co Ministerio de Educación Español e as Comunidades Autonómica. Non existe especifiquidade algunha para a nosa autonomía pero se cabe mencionar o feito de que a Conselleira de Educación, Carme Pomar, demandou un plan para eliminar a fenda tecnolóxica propia de territorios con forte dispersión xeográficas. Esta petición foi segundada por outras CCAA con problemas semellantes: Asturias, Cantabria e Castilla e León.

Ira a noticia na web da Consellería de Educación.