Aulas Virtuais

Se es membro da nosa comunidade educativa tes accesos multitude de material de apoio ao través das seccións do noso campus dixital. Selecciona o teu ciclo e na lapela e, a continuación, fai clic no teu curso. No destino do enlace, utiliza os teus datos de usuario do centro para poder acceder a el.

Desde o inicio do período de distanciamento esixido pola pandemia creada polo Covid-19 este espazo adquiriu un especial uso. A súa utilización, unido a outras ferramentas dixitais, é o medio que nos permite seguir en contacto académico co noso alumnado. Se tes problemas co acceso, contacta coa nosa secretaría. Trasladará o incidente aos nosos departamento responsable de resolvela.