Centro Certificado

Certificado e política de calidade

CERTIFICACIÓN UNE-ES ISO 9001:2015 por LLOYD'S

O CPR DANIEL CASTELAO dispón dun Sistema de Xestión da Calidade certificado de acordo á norma UNE-EN-ISO 9001:2015 por EQA.

Esta certificación, producto do esforzo contínuo, mellorará a nosa capacidade organizativa.

O resultado final será un ensino de calidade cun profesorado ao servizo das inquietudes do alumnado e da nosa realidade social.

Os proveedores do CPR Daniel Castelao serán avaliados anualmente conforme a súa calidade e servizo.

O Equipo de Calidade.