Acordos do 25 de marzo de 2020 entre o Ministerio de Educación e as Comunidades Autónomas

O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) e o Ministerio de Universidades acordaron hoxe, xunto coas Comunidades Autónomas, que a prueba de Avaluación de Bacharelato para o Acceso á  Universidade (ABAU) se celebre entre o 22 de xunio e o 10 de julio en convocatoria ordinaria e antes do 10 de setembro en convocatoria extraordinaria.
Según informa o comunicado, o Ministerio está a traballar para que ningún/unha alumno/a perda o curso por a situación provocada polo Covid19. O más salientable en canto a formación profesional, e sempre segundo este comunicado, está na limitación da duración da Formación en Centro de Traballo (FCT). Este curso, e de maneira excepcional, se limitará ás horas mínimoas recollida na normativa básica (220h).
Da mesma forma, e sempre que se poida, se integrará a FCT no módulo de proxecto para que se poida abordar nel obxectivos asociados ao mundo laboral.
Esta medida afectará a todos os nivéis da formación profesional (FPB, CM e CS).
Por outra banda tamén se aportaron modificacións ás probas de acceso á FP de grao medio ou superior xa que se decidíu pospoñelas, para aquél alumnado que non conte cos requisistos académicos de acceso, incluso ata a primeira quincena de xullo.

Ira a noticia na web do ministerio.