Alumnos e profesores do centro están a participar dende o curso 2000/2001 en estadías en empresas de ámbito transnacional a través de axudas que concede a Consellería de Educación.

A quen van dirixidas as estadías?:

  • Alumnado do noso centro cumprindo os requerimentos de cada estadías.
  • Profesorado do centro con necesidades de perfeccionamento técnico noutros paises europeos.

Os participantes nes proxecto proceden dos seguintes paises:

  • Todos os países da comunidade europea