Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirús [23/04/20]

O Instituto da Seguridade e Saúde Laboral de Galicia elaborou e publicou unha guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

A guía non informa de forma básica sobre o Covid-19 e das medidas de prevención a levar ao cabo durante a actividade laboral.

Por outra banda trata temas como medidas organizativas moi interesante para poñer en funcionamento protocolos de protección e limpeza.

Descarga la guía…