Medidas sociais contra o coronavirus Covid-19

Este documento, distribuído polo Ministerio de dereitos sociais, detalla e de forma amigable as medidas que leva ao cabo o goberno para protexer contra o coronavirus covid-19 aos colectivos máis vulnerables.

Nun formato accesible, da paso a describir todos os ámbitos de actuación do goberno para vir en axuda aos colectivos desfavorecidos.

Descarga o documento.