Procedemento de prevención frente ao coronavirus

O venres 13 de marzo e motivados pola urxencia da situación, o noso claustro de profesorado, e baixo as indicación da dirección do centro, elabouro un Procedemento de prevención frente ao coronavirus. Estas medidas son as primeiras resolucións que se tomaron cara ao funcionamento do centro durante este periodo de distanciamento. Están suxeitas aos cambios pertinentes derivados da evolución do proceso, e das instrucción recibidas das autoridades sanitarias e educativas. Se comunicaron a toda a comunidade educativa ao través dos diversos medios dixitáis que adoitamos utilizar nas nosas comunicacións pero seguimos a vosa disposición ao través dos medios indicados nesta web.

Descarga aquí o documento co procedemento.