Elevet

A liberdade de movementos e o recoñecemento mutuo dos resultados de aprendizaxe da Formación Profesional Inicial no sector da electricidade non se desenvolveu o suficiente e, como consecuencia, prodúcense unha serie de barreiras que limitan o movemento dos traballadores do sector e o recoñecemento das súas formación fóra das fronteiras nacionais.

ELEVET pretendeu superar este problema a través da creación dun Sistema Europeo de Recoñecemento e Transferencia dos resultados de aprendizaxe da Formación profesional no sector da Electricidade.

Proxecto pechado