Proxectos Europeos

Fortes das vantaxes da nosa carta Erasmus+, realizamos proxectos europeos, mobilidades e intercambios colaborativos que permita abrir novas espectativas ao noso alumnado.

Como centro plurilingue, perstamos especial atención ao valor formativo, persoal e  curricular proporcionados polos intercambios de experiencias educativas internacionais.

O noso alumnado, dentro deste obxectivo de completar a súa formación de modo eficaz, tamén pode acceder a realizar o módulo de Formación en Centro de Traballo nun empresa do ámbito da comunidade europea.

A continuación podes observar algún dos nosos traballo nese marco.

COVET – Proxecto Europeo
https://www.covet-project.eu/
xornadas
Xornada Orientación: Pasión polos Data Centers
01/12/2023
https://meet.google.com/ggc-uirw-dmu
Consorcio para a aprendizaxe en informática
01/12/2023
España, Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa e Rumanía
Race21
España, Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa e Rumanía