Debido á crecente demanda de alumnado interesado en obter titulacións acreditativas de nivel de linguas estranxeiras, o noso centro conta coa colaboración dunha auxiliar de conversa, unha profesora nativa que se encarga de impartir cursos de linguas ao alumnado interesado en practicar e perfeccionar o inglés nun ambiente distendido ao mesmo tempo que se prepara para a obtención do certificado ISE (Integrated Skills in English) outorgado por Trinity College London.

Durante todo o curso académico, o centro organiza actividades complementarias propias para os ciclos formativos plurilingües, co obxectivo de fomentar o traballo en grupo, o deporte ao aire libre e o uso do inglés como lingua vehicular en contornas distintas ás puramente académicas.

Algunhas das actividades ofrecidas son:

 • Servizos informáticos na rede
 • Apliacións informáticas adminstrativas
 • Robótica con Echidna, Arduino e Raspberry Pi
 • Comercio electrónico
 • Aplicacións informáticas fiscais
 • Impresión 3D
 • Arduino e IOT
 • Programación PHP
 • Programación estruturada
 • Clube de robótica
 • Cursos de Inglés
 • Preparación ao exame de capacitación lingüística B1 e B2 (Inglés)