Xunto ás visitas a empresas e lugares de interese e charlas sobre temas relacionados coa vida do noso alumnado ou o currículum dos ciclos impartidos, o noso centro presta especial atención á formación do noso alumnado proporcionándolles uns cursos de formación engadida a xa existente nos diversos currículos dos módulos impartidos nos diversos ciclos.

Estes cursos teñen o obxectivo de despertar o interese sobre temas afíns a formación que o alumnado recibe nas nosas aulas e busca despertar a curiosidade do nos alumnado así como darlles máis ferramentas para afrontarse axeitadamento ao mercado laboral.

Algúns destes cursos de actividade extraescolar son...

  • Servizos informáticos na rede
  • Aplicacións informáticas
  • Robótica con Echidna, Arduino e Raspberry Pi
  • Comercio electrónico
  • Aplicacións informáticas fiscais
  • Impresión 3D
  • Arduino e IOT
  • Programación en PHP
  • Programación estruturada
  • Cursos de inglés para preparación aos exames de capacitación B1 e B2 (Realización do examen Trinity)