Inícianse as clases de Arduino e IOT enfocadas a formar o alumnado que estea interesado en integrar o grupo do clube de robótica. Este curso está pensado para o alumnado de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Administración de Sistemas Informáticos en Rede pero calqueira membro da nosa comunidade educativa pode solicitar a súa participación.

Ver información ampliada ...