Comeza o curso de comercio electrónico para o noso alumnado dos ciclos de CM Xestión Administrativa e  CS Administración e finanzas. Este curso permitiralles ver aspectos de lexislación, técnico e de xestión dunha tenda  online. Terá a oportunidade de crear a súa propia tenda para simular vendas, márketing e análise web.