A través deste curso, o noso alumnado familiarizarase co uso de programas de xestión empresarial presentes nas contornas produtivas e empresariais. Buscamos con esta actividade, complementar os coñecementos xa adquiridos nesta materia en diversos módulos de xestión, administración e finanzas.