Neste curso buscarase que o alumnado coñeza a importancia da semántica no entorno web que lle permita ser capaz de implementar código PHP e a súa integración con MySQL. Tamén queremos que o alumnado sexa capaz de entender e implementar as novas técnicas de formatos web e adquira capacidade de complementar a maquetación básica e media en PHP con HTML.

O curso tratará os seguintes temas...

 • Qué é PHP? Linguaxes de script e de servidor.
 • Introducción á programación en PHP
  –  variables
  – estruturas de control
 • Arrays e Strings
 • Funcións de data e tempo
 • Funcións e procedementos
 • Formularios HTML desde PHP
 • Cookies e sesións
 • Interacción con MySQL