Este curso ten como finalidade a de realizar un taller práctico presencial para crear un blog e adestrarse no manexo da ferramenta Moodle para sexan capaces de crear contidos interactivos.

Nestes curso se buscará...

  • Utilizar Internet con fins educativos e culturais.
  • Coñecer os recursos que ofrecen os blogs.
  • Crear un blog, personalizalo e interactuar con outros bloggeros.
  • Utilizar o blog como medio de comunicación entre alumnos e demais integrantes da rede.
  • Coñecer as principais características da plataforma Moodle.
  • Adquirir os coñecementos básicos para a súa utilización.
  • Saber empregar as ferramentas para poder utilizalo correctamente.